We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com 2017.

 +66 (0)2-1687-709, +66 (0)9-2580-9404
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
Home / Stories & Articles / เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ตอน เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ดีอย่างไร
เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ตอน เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ดีอย่างไร
01.03.2018 19:35

"เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผล เรียนแบบตัวต่อตัวที่ฟิลิปปินส์"

 

1. หลักสูตรการเรียนการสอน
          หลักสูตรเน้นชั่วโมงเรียนแบบตัวต่อตัว แก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด ช่วยลดระยะเวลาการเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ
          นอกจากนี้ ทางสถาบันต่างๆ ยังมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น General ESL, IELTS, TOEIC, Business English เป็นต้น

2. ความปลอดภัย
          สถาบันสอนภาษาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีความปลอดภัย เช่น บาเกียว เซบู มะนิลา อีกทั้งจัดให้มีหอพักอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงเรียนอีกด้วยเพื่อความสะดวกและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม เช่น ห้องพยาบาล ฟิตเนส เป็นต้น และมีระบบ English Zone ให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในขณะที่พักอาศัยอยู่ในสถาบัน

3. สำเนียงอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์
          อาจารย์ผู้สอนได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบเพื่อเป็นครูสอนภาษาโดยเฉพาะ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสำเนียงและความสามารถ
          ทั้งนี้ ประเทศฟิลิปปินส์นับเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการร่วมกับภาษาตากาล็อกซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

4. ค่าใช้จ่าย
          ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพไม่แพง ค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก รวมไปถึงค่าอาหาร จึงสามารถควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการเรียนได้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียน ไม่ต้องทำงานพิเศษ ตั้งใจเรียนได้อย่างเต็มที่

 

เปรียบเทียบระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับประเทศอื่นๆ 


อัพเดทเพิ่มเติม (25.08.2016)

 • หลักสูตรของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเข้มข้น มีจำนวนชั่วโมงเรียนมาก เน้นการเรียนแบบตัวต่อตัว เพื่อจะได้แนะนำและแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด ทำให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
 • ในแต่ละหลักสูตรจะมีการเรียนการสอนทั้งคาบเดี่ยวและคาบกลุ่ม คาบละประมาณ 50 นาที โดยเรียนคาบเดี่ยว (ตัวต่อตัว) วันละ 3 – 9 คาบ
 • สำหรับคาบกลุ่มจะมีทั้งกลุ่มเล็ก (ประมาณ 4 – 5 คน) และกลุ่มใหญ่ (ประมาณ 6 – 10 คน) โดยจะมีการเรียนคาบกลุ่มวันละ 1 – 5 คาบ ขึ้นกับหลักสูตรที่เรียน ชั้นเรียนแบบกลุ่มมีคุณภาพสูงเนื่องจากเป็นการเรียนในกลุ่มที่มีจำนวนผู้เรียนไม่มาก ทำให้ครูผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง
 • มีหลักสูตรที่หลากหลาย เนื้อหาเข้มข้น และได้มาตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน เช่น
  • ESL : เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
  • ESP : เป็นการเรียนภาษาเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน อาทิ Tesol สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ, Business ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, Nursing and medical terminology ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์และการพยาบาล เป็นต้น
  • Test : การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC/TOEFL/IELTS โดยมีทั้งแบบเตรียมสอบและแบบรับรองผลคะแนน
 • การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ราคาย่อมเยา ค่าใช้จ่ายไม่บานปลาย เนื่องจากครอบคลุมทั้งค่าอาหาร 3 มื้อต่อวันและค่าที่พักเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่พักส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายในรั้วเดียวกันกับตัวสถาบันสอนภาษานั้นๆ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียน 4 สัปดาห์นั้นก็ไม่สูง เมื่อเทียบกับการเรียนภาษาอังกฤษในแถบอเมริกา ออสเตรเลีย หรือยุโรป โดยรวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และ Local Payment (ค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปชำระที่สถาบัน ได้แก่ ค่าประกันหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเอกสารการเรียน ค่าบัตรและใบอนุญาตต่างๆ ค่าต่อวีซ่า เป็นต้น) อยู่ที่ประมาณ 60,000 – 70,000 บาทเท่านั้น (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียนและประเภทของห้องพักด้วย)
 • การขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศฟิลิปปินส์ก็ไม่ยุ่งยาก ปกติแล้วคนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศและอยู่ในฟิลิปปินส์โดยไม่มีวีซ่าได้ 30 วัน ดังนั้นหากเรียนเพียง 4 สัปดาห์จึงไม่ต้องทำเรื่องขอวีซ่า แต่หากเรียนมากกว่า 4 สัปดาห์แล้วขอวีซ่าจากสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยไปก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องใช้ Bank Statement
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศไทย-ฟิลิปปินส์ก็ราคาไม่แพง และใช้เวลาเดินทางไม่นาน เพียงแค่ 3 – 4 ชั่วโมงเท่านั้น
 • สามารถเลือกเมืองไปเรียนได้ตามความต้องการ โดย Engclues นำเสนอสถาบันสอนภาษาทั้งในเมืองเซบู คล้าก และบาเกียว
  • เมืองเซบู : เรียนสบาย ใกล้ห้าง ที่เที่ยวเยอะ ทะเลสวย
  • เมืองคล้าก : เงียบสงบ เมืองเศรษฐกิจ ใกล้มะนิลา
  • เมืองบาเกียว : เมืองประวัติศาสตร์ อากาศดีตลอดทั้งปี มีเนินเขาและภูเขามาก
 • ครูผู้ทำการสอนมีคุณภาพ โดยผ่านการคัดเลือกที่เข้มข้นมากมายหลายขั้นตอน มีสำเนียงดี รวมถึงเป็นครูระดับท็อปที่มีผลคะแนนสอบสูง (TOEIC/IELTS/TOEFL)
 • ห้องพักมีหลายประเภทให้เลือก ทั้งห้องพักของโรงเรียน (มีห้องพักตั้งแต่ 1 – 4 ท่าน) และห้องพักของโรงแรม
 • สถานที่เรียนและหอพักมีความปลอดภัยสูง มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่ๆ หลากหลายเชื้อชาติจากทั้งโซนยุโรปและเอเชีย ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างแดน

 

 

 

Study English in Philippines, เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์, เรียนภาษาอังกฤษ, Study English, English in Philippines, เรียนภาษา, ฟิลิปปินส์, ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษเมืองนอก, Study&internship, Business English, One-on-one class, General English, TOFEL, IELTS, TOEIC, เรียนต่อต่างประเทศ, Cebu, Baguio, Clark, เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์


Gallery :

All Stories & Articles | TOP

Partner

เรียนต่ออเมริกา


เรียนต่อเกาหลีใต้

Tags : เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ News & Notices, Newsletter, Engclues Blog, Articles Engclues
Institutes
Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu SMEAG Global Education, Cebu Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark Cebu Blue Ocean Academy, Cebu EV Academy, Cebu Idea Academia, Cebu Idea Cebu, Cebu Keystone Academy, Subic E&G International Language Center, Davao BECI International Language Academy, Baguio Pines International Academy (PIA), Baguio


Copyright © 2013 All Rights Reserved. by engclues.com

JFM Hub Co.,Ltd.
The Trendy Office, 22th Floor, Unit 2204D 10/177 Trendy Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : +662 1687 709, +669 2580 9404 E-mail : engclues@engclues.com Facebook : www.facebook.com/Philippines.Engclues

Open Monday – Saturday 9:30 am - 5:30 pm
We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com