We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com 2017.

 +66 (0)2-1687-709, +66 (0)9-2580-9404
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
Home / General English
General English

E&G International Language Center, Davao

 

ESL COURSES

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ มีทั้งหมด 4 หลักสูตร โดยมีทั้งคาบเรียนเดี่ยว คาบเรียนกลุ่มเล็ก คาบเรียนกลุ่มใหญ่และคาบเรียนด้วยตัวเอง

  1. Comprehensive Course สำหรับผู้เรียนขั้นต้น โดยจะเรียน 12 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นคาบเรียนเดี่ยว 4 ชั่วโมง คาบเรียนกลุ่มเล็ก 4 ชั่วโมง คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 1 ชั่วโมงและคาบเรียนด้วยตัวเองอีก 3 ชั่วโมง
  2. Intensive Course เป็นหลักสูตรที่เพิ่มคาบเรียนเดี่ยวมากขึ้น สำหรับผู้เรียนขั้นต้นและผู้เรียนที่มีเวลาจำกัด โดยจะเรียน 12 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นคาบเรียนเดี่ยว 5 ชั่วโมง คาบเรียนกลุ่มเล็ก 3 ชั่วโมง คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 1 ชั่วโมงและคาบเรียนด้วยตัวเองอีก 3 ชั่วโมง
  3. Family Course สำหรับผู้เรียนที่มาเป็นครอบครัว โดยผู้ปกครองจะเรียนคาบเดี่ยว 4 ชั่วโมงและเด็กจะเรียนคาบเดี่ยว 6 ชั่วโมงและคาบเรียนด้วยตัวเองอีก 3 ชั่วโมง
  4. Power Speaking Course เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยและผู้เรียนที่ทำงานออฟฟิศ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับคนรอบข้างมากขึ้น โดยจะเรียนเป็นคาบเรียนเดี่ยวทั้งหมด 8 ชั่วโมง เป็นเวลาขั้นต่ำ 2 สัปดาห์

 

FAMILY COURSE

หลักสูตร Family Course โดย สถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กและหลักสูตรสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน

รายละเอียดของหลักสูตร

- หลักสูตรสำหรับเด็ก (Child) : นักเรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยว 6 คาบ และคาบเรียนด้วยตัวเอง (บังคับ) อีก 3 คาบต่อวัน

- หลักสูตรสำหรับผู้ปกครอง (Parent) : นักเรียนจะได้เรียนเรียนคาบเดี่ยว 4 คาบต่อวัน

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลกับบุตรหลาน หากพวกเขาต้องเดินทางไปเรียนภาษาในต่างประเทศซึ่งอยู่ห่างไกลจากครอบครัวเป็นระยะเวลานานๆ และนักเรียนยังจะสามารถจดจ่ออยู่กับการเรียนได้อย่างเต็มที่โดยมีผู้ปกครองคอยดูแลพวกเขาอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย


 

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

egprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

egdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

eglf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


Pines International Academy (PIA), Baguio

 

ESL COURSES

หลักสูตร General ESL ของ Pines International Academy แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Power ESLIntensive ESL และ Premium ESL โดยสถาบันได้จัดทำตำราเรียนขึ้นโดยเฉพาะ รวมถึงสื่อการสอนต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีเทคนิคที่ดีและรู้ว่าควรทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้

1. Power ESL เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักให้สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายหลัก คือ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบต่อวัน คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ นอกจากนี้ ยังมีคาบเรียนรวมอีก 2 คาบหลังอาหารเย็น เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งวันอีกด้วย

2. Intensive ESL หลักสูตร Intensive ESL นี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการเพิ่มชั้นเรียนเดี่ยวให้มากขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้เพื่อเตรียมตัวไปสู่เป้าหมายข้างหน้า เช่น เพื่อเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรืออังกฤษ การสอบสัมภาษณ์งานต่างประเทศ หรือทำงานในบริษัทต่างชาติในประเทศ การย้ายถิ่นฐานหรือเตรียมตัวไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น นักเรียนบางคนไม่ต้องการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือการเขียนเรียงความ ดังนั้นหลักสูตร Intensive ESL นี้ จึงเหมาะกับนักเรียนที่มีเป้าหมายพัฒนาทักษะที่เจาะจงกว่า ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยว 5 คาบ เรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ และคาบเลือกตอนเย็นอีก 1 คาบต่อวัน

3. Premium ESL จุดเด่นสำคัญของหลักสูตรนี้ จะต่างกับหลักสูตร Power ESL และ Intensive ESL ตรงที่สถาบันจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการและสไตล์ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในระยะเวลาอันจำกัด ซึ่งหลักสูตร Premium ESL เหมาะสมกับผู้ที่มีเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศน้อย (ไม่เกิน 4 - 8 สัปดาห์) ผู้ที่ต้องการเรียนเฉพาะคาบเดี่ยว (1:1) เท่านั้น หรือผู้ที่รู้สึกว่าไม่มีหลักสูตรอื่นใดของสถาบันที่สอดคล้องกับความต้องการของตน เป็นต้น หลักสูตร Premium ESL นี้ จะได้เรียนคาบเดี่ยวถึง 7 คาบต่อวัน และคาบกลุ่มวิชาเลือกถึง 3 คาบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือหลักสูตร ESL นี้ เป็นผลจากการสั่งสมประสบการณ์การคลุกคลีกับชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างหลากหลาย มาเป็นเวลายาวนานหลายปี เพื่อต้องการช่วยผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้เรียนจะต้องได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเชี่ยวชาญตามระดับที่ผู้เรียนได้เรียน

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
- สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

วันที่เริ่มหลักสูตร
- วันจันทร์ที่กำหนด (กรุณาสอบถามวันเดินทางจากเจ้าหน้าที่)

ประกาศนียบัตร
- สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร


 

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

piaprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

piadp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

pialf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


TOP

Partner

เรียนต่ออเมริกา


เรียนต่อเกาหลีใต้

Tags : เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Programs Engclues
Institutes
Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark Cebu Blue Ocean Academy, Cebu Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu EV Academy, Cebu Idea Academia, Cebu Idea Cebu, Cebu SMEAG Global Education, Cebu Keystone Academy, Subic E&G International Language Center, Davao BECI International Language Academy, Baguio Pines International Academy (PIA), Baguio


Copyright © 2013 All Rights Reserved. by engclues.com

JFM Hub Co.,Ltd.
The Trendy Office, 22th Floor, Unit 2204D 10/177 Trendy Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : +662 1687 709, +669 2580 9404 E-mail : engclues@engclues.com Facebook : www.facebook.com/Philippines.Engclues

Open Monday – Saturday 9:30 am - 5:30 pm
We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com