We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com 2017.

 +66 (0)2-1687-709, +66 (0)9-2580-9404
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
Home / Business English
Business English

CIP

หลักสูตร BEC Course (Business English Certificates) โดย สถาบัน CIP เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์
เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานหรือประกอบธุรกิจที่ต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการทำงานกับบริษัท/องค์กรต่างชาติ หรือผู้ที่เรียนด้านธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมในด้านทักษะภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นในแวดวงธุรกิจโลก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนา 4 ทักษะใหญ่ๆ และจะช่วยกระตุ้นความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนในหลากลายแนวทางผ่านการเรียนรู้ในแก่นของแต่ละวิชาของหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

Vantage Level
- การเขียนรายงานทางธุรกิจ
- การอ่านบทความทางธุรกิจจากสื่อและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ
- สามารถฟังและเข้าใจ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ

Higher Level
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับของผู้จัดการหรือผู้ชำนาญการ
- เข้าร่วมการประชุมและสามารถนำเสนอผลงานต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ
- แสดงความรู้ความสามารถของตนต่อสาธารณชนได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ
- วางตัวได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมและวัฒนธรรมหรือสถานการณ์ที่แตกต่าง

รายละเอียดของหลักสูตร

ประกอบด้วยการเรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ คาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 3 คาบ คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบต่อวัน

ข้อกำหนด
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ B2 (Intermediate)
- มีนักเรียนไม่เกิน 6 คนต่อกลุ่ม

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
- สอบออนไลน์ ก่อนเริ่มหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 5 วัน
- สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

วันที่เริ่มหลักสูตร
- ทุกวันจันทร์ (สอบถามรายละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากมีการจำกัดนักเรียนต่อกลุ่ม)

ประกาศนียบัตร
- สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


Idea Academia

Idea Academia แนะนำหลักสูตร Business English สำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศให้ก้าวหน้าในอาชีพยิ่งขึ้น หรือประสบความสำเร็จได้หลังจบการศึกษา   ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะเรียนรู้การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศจากการเรียนคอนเซ็ปธุรกิจการเจรจาทางธุรกิจจากคาบเรียนแบบตัวต่อตัว  ทั้งยังได้เพิ่มพูนการทักษะสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพจากคาบเรียนกลุ่มย่อย

หลักสูตร Business English ของ Idea Academia มีทั้งหมด 4 หลักสูตรใหญ่ๆ ดังนี้

1. Power Business English เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่นักเรียนจะได้เรียนคาบบังคับทั้งหมดเป็นคาบเรียนเดี่ยว(ตัวต่อตัว) โดยนักเรียนสามารถเลือกจำนวนคาบเรียนเดี่ยวได้ตั้งแต่ 3 -8 คาบต่อวัน

2. Biz Preparation (General ESL + Business English) ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการพูดในชีวิตประจำวัน และการเขียนภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจในวงกว้าง   บางคาบเรียนจะเน้นทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างรอบด้าน ส่วนคาบที่เหลือจะเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ

3. Biz Intensive เหมาะกับผู้ที่กำลังทำงานหรือผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อทำธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้นำเสนอการเรียนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทั้งการพูดและการเขียน โดยได้เรียนจากวาไรตี้หรือหัวข้อทางธุรกิจ เป็นต้น

4. Presentation English ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการนำเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล น่าเชื่อถือ และการโน้มน้าว ในบรรยากาศแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้เรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจหลากหลายทักษะ เช่น การเขียนเชิงธุรกิจและการฟังเชิงธุรกิจอีกด้วย

ระยะเวลาในการเรียน
- 1 สัปดาห์ขึ้นไป 

ข้อกำหนด

- Preparation สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ A0 
- Intensive สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ B1
- Presentation สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ B1
- Power Biz สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ A0

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
- สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


EV Academy

หลักสูตร Business English ของสถาบัน EV Academy จะมีการสอนทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจทั้งคำศัพท์ การเขียน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรองในคาบเรียนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว   คาบเรียนกลุ่มย่อยจะสอนหลักแกรมม่าและการนำเสนอผลงาน  และสุดท้ายคาบเรียนแบบกลุ่มใหญ่จะสอนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจและการสื่อสารอย่างคล่องแคล่วฉับไว

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


E&G International Language Center

หลักสูตร Business English ของสถาบัน E&G International Language Center เป็นหลักสูตรพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายและเป็นสากล โดยเนื้อหาของหลักสูตรเรียบเรียงมาจากการทำงานในชีวิตจริง นักเรียนจะได้เรียนทักษะทางธุรกิจที่สำคัญผ่านการเรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ และคาบกลุ่มเล็กอีก 4 คาบต่อวัน ดังนี้

- English for Business Speaking, Reading, Listening, Writing

- Business Voca

- Business Grammar

- Business Communication

- Business Presentation

โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับการเรียนขั้นต่ำ 8 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับได้ระดับ B1 (Intermediate Low) ขึ้นไป หากนักเรียนที่สอบได้ระดับต่ำกว่า B1 เบื้องต้นแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (ESL) ก่อน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


TOP

Partner

เรียนต่ออเมริกา


เรียนต่อเกาหลีใต้

Tags : เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Programs Engclues
Institutes
E&G International Language Center, Davao Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu Cebu Blue Ocean Academy Keystone Academy, Subic Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark Idea Academia, Cebu Idea Cebu, Cebu SMEAG Global Education, Cebu EV Academy, Cebu Pines International Academy (PIA), Baguio


Copyright © 2013 All Rights Reserved. by engclues.com

JFM Hub Co.,Ltd.
The Trendy Office, 22th Floor, Unit 2204D 10/177 Trendy Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : +662 1687 709, +669 2580 9404 E-mail : engclues@engclues.com Facebook : www.facebook.com/Philippines.Engclues

Open Monday – Saturday 10:00 am - 6:00 pm
We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com